Polska archeologia Egiptu i Nubii to ścisła czołówka światowa. Sukcesy naszych naukowców miały początek w Edfu w 1937 r. Zaledwie 10 lat po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między naszym krajem a Egiptem. Z tej okazji świętujemy na Uniwersytecie Warszawskim podwójny jubileusz.

80 lat polskiej archeologii w Egipcie

12 czerwca 2017 r. odbył się na Uniwersytecie Warszawskim wernisaż kilku wystaw z okazji podwójnego jubileuszu. Świętujemy jednocześnie 80-lecie polskiej archeologii w Egipcie i Nubii oraz 90-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Egiptem.

80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin
Otwarcie wystawy „Zaczęło się w Edfu… 80 lat polskiej archeologii w Egipcie” z udziałem Ambasadora Egiptu, JE Pana Hosama Rafika Mohameda Alkaweesha

Pracownicy uniwersytetu przygotowali ekspozycję złożoną z kilkudziesięciu plansz, na których przedstawiono dzieje polskich badań archeologicznych na terenie Egiptu i Nubii, począwszy od czasów prof. Kazimierza Michałowskiego (1901–1981), twórcy polskiej szkoły archeologii śródziemnomorskiej, aż po chwilę obecną.

80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin

Natomiast w sali Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego na piętrze Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich wystawiono w podświetlanych gablotach małą grupę, ale za to oryginalnych zabytków pochodzących z pierwszych polsko-francuskich wykopalisk w Edfu w Górnym Egipcie (1937–39), które zasiliły niegdyś kolekcję starożytności Muzeum Narodowego w Warszawie.

80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin

80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin

80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin

Polska–Egipt w 20-leciu międzywojennym

Część sali wystawowej w budynku dawnej Biblioteki UW poświęcono stosunkom dyplomatycznym między Polską i Egiptem, które zawiązały się dość późno, bo dopiero w 1927 r. Wiadomo dlaczego. Po prostu aż do końca I wojny światowej Polska nie istniała jako niezależny byt państwowy, a tuż po odzyskaniu niepodległości miała wiele innych spraw na głowie. Cieszy jednak fakt, że kontakty między naszymi krajami były w okresie międzywojennym dość intensywne i dotyczyły m.in. młodzieży (harcerze, studenci) i środowisk mniejszościowych (polscy muzułmanie pochodzenia tatarskiego), a nie tylko samych polityków.

80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin
Marszałek Józef Piłsudski wśród egipskich dzieci w Heluanie w 1932 r.
80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin
Cztery spośród dziewięciu opracowanych graficznie przeze mnie tablic do wystawy „Polska–Egipt w 20-leciu międzywojennym. 90 rocznica nawiązania polsko–egipskich stosunków dyplomatycznych”
80 lat polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin
Dr Antoni Przemysław Kosowski, pomysłodawca i współautor wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Egiptu „Herhor” ekspozycji o stosunkach dyplomatycznych, w rozmowie z Ambasadorem Egiptu w Warszawie

Polska archeologia Egiptu i Nubii w światowej lidze

Polscy badacze przeszłości nie mają się czego wstydzić. Wie o tym każdy, kto zapoznał się z dokonaniami polskich archeologów w dolinie Nilu. Zresztą nie tylko w dolinie, bo Polacy prowadzą (lub niedawno prowadzili) wykopaliska również na obszarze pustyń i nad brzegami obu mórz – Czerwonego i Śródziemnego. Wystarczy spojrzeć na aktualną mapę stanowisk archeologicznych w ostatnim sezonie 2016/17.

80-lecie polskiej archeologii w Egipcie - Kamil Zachert - Polski Egipcjanin

Wygląda to imponująco, prawda?

Szkoda tylko, że materialne warunki pracy naszych naukowców odbiegają od zachodnich standardów. Przyzwyczajeni jesteśmy do ciągłych kompromisów. Organizując ekspedycję naukową do Egiptu, musimy liczyć się wręcz z banalnymi trudnościami, takimi jak np. brak wystarczających środków na przelot i utrzymanie ekipy na miejscu, które raczej nie dotyczą francuskich czy niemieckich kolegów.

W dodatku koszty badań nigdy nie stoją w miejscu, tylko zawsze rosną, a pieniądze zwykle pozostają nadal te same, a czasem nawet kurczą się, jak stało się po ostatniej rewolucji, kiedy rząd Egiptu wycofał się ze współfinansowania niektórych zagranicznych misji. Tym bardziej należy cieszyć się, że polska nauka przy tak znacznych ograniczeniach jest w stanie osiągać spektakularne sukcesy.

Wszystkie ekspozycje można oglądać na Uniwersytecie Warszawskim bezpłatnie do połowy lipca. Bardzo polecam, bo to świetna okazja, by szybko uzyskać dużo ciekawych i użytecznych informacji, jakie zwykle wyszukujemy godzinami w internecie na stronach instytucji i misji archeologicznych.

Tymczasem 100-lecie polskiej archeologii w Egipcie tuż tuż…