Rezultat wyszukiwania:

Pielgrzymka do Mekki wypada zgodnie z tradycją siódmego dnia miesiąca zu al-hadżdż. Zakończy się Wielkim Świętem Ofiarowania (Id al-Adha). Dla muzułmanów pierwszych dziesięć dni tego miesiąca to najlepsze dni w całym roku.

Czytaj więcej