§.1 Postanowienia Ogólne

Szanuję prawo do prywatności i dbam o bezpieczeństwo danych. W tym celu na mojej stronie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe podawane w formularzu podczas zapisywania się na newsletter oraz podczas korzystania z formularza kontaktowego na mojej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

Jestem administratorem danych następujących osób:

a. zapisanych na mój newsletter (aktualnie dane są przechowywane na serwerach MailerLite.com);

b. korzystających z formularza kontaktowego;

c. dokonujących zakupów produktów lub usług elektronicznych za pośrednictwem witryny;

d. zapisanych na webinar.

Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;

b. zgodnie z wdrożoną polityką prywatności;

c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umów na zakup produktów i usług elektronicznych, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;

d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie, jeśli zapisałeś się na newsletter; w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeśli skorzystałeś z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie; w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą, jeśli zapisałeś się na webinar.

Masz prawo dostępu do danych, które Cię dotyczą, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt ze mną, jako osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych, jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt [małpka] polskiegipcjanin [kropka] pl.

Zastrzegam sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po ewentualnym rozwiązaniu umowy na zakup mojego produktu lub usługi elektronicznej lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Nie udostępniam Twoich danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

§3. Pliki cookies

Witryna Polskiegipcjanin.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.

Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z mojej witryny, aby usprawniać jej funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody witryny, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

Na mojej witrynie wykorzystuję następujące pliki:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, takie jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których, wypełniając np. formularz kontaktowy, wyraziłeś na to zgodę. Powyższe dane zachowuję i wykorzystuję tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Zadecyduj, jakie treści będą się ukazywać na blogu o Egipcie!

Pomóż mi dostosować treści na moim blogu do Twoich potrzeb i zainteresowań i odpowiedz na 16 pytań w anonimowej ankiecie.
 
Chcę wypełnić ankietę
close-link
Pokaż link do ankiety